กระเบื้องจตุลอน

มิติแห่งความงามของกระเบื้องจตุลอน ได้ถูกออกแบบดีไซด์อย่างสรา้งสรรค์ให้หลังคาบ้านของท่าน ด้วยกระเบื้องจตุลอนตราเพชร ที่ทำให้ดูทันสมัยหรูหราโดดเด่นแปล่งประกายแวววาว สะท้อนมิติแห่งความงาม ของหลังคาบ้านที่บ่งบอกรสนิยมหรูหราของเจ้าของบ้านอย่างลงตัว ด้วยกระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร ด้วยคุณภาพพิเศษของกระเบื้องจตุลอน ช่วยระบายน้ำได้ดี เพราะมีลักษณะท้องลอนที่มีความโค้งมนสามารถระบายน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องในท้องตลาดอื่นทั่วไป ที่แข็งแกร่ง ทนทาน ตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต้องกระเบื้องจตุลอนตราเพชร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 119,124