จตุลอน สีแดงมั่งมี 0.5x360

จตุลอน แดงมั่งมี (มาตราฐาน)

5 มิล ความกว้าง 50 ซม. ยาว 360 ซม. 

น้ำหนัก 20.7 กิโลกรัม/แผ่น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 770,969