จตุลอน สีขาวงาช้าง 0.4x150

จตุลอน ขาวงาช้าง (สีมาตรฐาน) สั่งผลิต

4 มิล ความกว้าง 50 ซม. ยาว 150 ซม. 

น้ำหนัก 7.3 กิโลกรัม/แผ่น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 710,549