ครอบ 4 ทาง (30,35,40,45)

ครอบ 4 ทาง (30,35,40,45) เจียระไน
ขนาด 210x400 ซ.ม.
น้ำหนัก 1.20 ก.ก./แผ่น  
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/ 1 จุด
ใช้ปิดจุดสันตะเข้ทั้งสี่ด้านบรรจบกันชุดครอบ กระเบื้อง หลังคา เจียระไน ตราเพชร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 384,164