ครอบสันโค้ง แบบตรง สีธรรมชาติ (สันหลังคา/สันตะเข้)

ครอบสันโค้ง แบบตรง สีธรรมชาติ (สันหลังคา/สันตะเข้)
ขนาด 29x51 ซ.ม. 
นำ้หนัก 1.1 ก.ก. 
จำนวนการใช้งาน 2.2 แผ่น/ เมตร
ใช้ร่วมกับระบบครอบแห้ง

฿50
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 770,975