อดามัส เทาสินทรัพย์ เรียบร่อง

อดามัส เทาสินทรัพย์  เรียบร่อง (เเพลตตินั่ม) สั่งผลิต

ความกว้าง 33 ซม. ยาว 42 ซม. 

น้ำหนัก 5.2 กิโลกรัม/แผ่น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 773,075