อดามัส น้ำตาลอิตัลไทย เรียบร่อง

อดามัส น้ำตาลอิตัลไทย เรียบร่อง (เเพลตตินั่ม) ยกเลิกผลิต

ความกว้าง 33 ซม. ยาว 42 ซม. 

น้ำหนัก 5.2 กิโลกรัม/แผ่น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 710,791