อดามัส เทาเศรษฐี

อดามัส เทาเศรษฐี เรียบร่อง (สีมาตรฐาน) 

ความกว้าง 33 ซม. ยาว 42 ซม. 

น้ำหนัก 5.2 กิโลกรัม/แผ่น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 710,786