ไม้ฝา สีมอคค่า 20 X 300 ซม.

ขนาด : 0.8 x 20 x 300 cm
น้ำหนัก : 7 กก.
จำนวนการใช้งาน : 1.90 แผ่น/ตร.ม.
บรรจุภัณฑ์ : 5 แผ่น/แพ็ค

฿107
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 710,795