แผ่นผนังตกแต่ง เซาะร่อง ลายอิฐ

ขนาด : 0.80 x 60 x 120 ซ.ม. (ยกเลิกผลิต)

น้ำหนัก 8.5 กก.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 708,720