ไม้เทียม ตราเพชร

 ไม้เทียม ตราเพชร

ไม้เทียม หรือ ไม้สังเคราะห์ ภาษาอังกฤษ (Artificial Wood) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ผลิตด้วยเทคโนโลยี ในระดับมาตรฐานสากลโลก ไม้เทียม ตราเพชร จึงมี ระดับคุณภาพมาตรฐานสูง มีความสวยงาม คล้ายไม้จริงจากธรรมชาติ มีความ แข็งแกร่ง ทนทาน และ ปลอดภัย เพราะว่า ไม่มีการใช้สารแร่ใยหิน เป็นส่วนประกอบและ ใช้ เทคนิค การผลิต ที่เรียก ว่า ออโต้เคลฟ (Autoclave) ซึ่ง เป็น เทคโนโลยี การผลิต แบบ การฆ่าเชื้อโรค หรือของเสีย ทางชีวภาพ ทำให้ ไม้เทียมตราเพชรเป็นที่นิยมของผู้เลือกใช้ไม้เทียม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 723,617