ครอบข้างปิดชาย CT สีพิเศษ

ครอบข้างปิดชาย CT สีพิเศษ
ขนาด 190x345 ม.ม. 
น้ำหนัก 4.30 ก.ก.
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/ 1 จุด
ใช้ปิดครอบข้าง 90 องศาตตัวสุดท้าบริเวณปลายปั้นลม

฿58
จำนวน:

 

 

ชุดอุปกรณ์ครอบ กระเบื้อง หลังคา CT แกรนออนดา ตราเพชร

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 773,073